Çevre Güvenlik Sistemleri

Çevre Güvenlik Sistemleri dış mekanların veya belirli bölgelerin etrafında kurularak, bahçe, duvar ya da çit gibi alanların, dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlike veya izinsiz geçişi karşı binanın korunması sağlamaktadır. Bu sayede dıştan gelecek bir olumsuzluğa karşı önceden algılar ve size bildirir. Aynı zamanda farklı entegre güvenlik sistemleriyle de kolaylıkla tercih edilebilir. Yangın algılama sitemleriyle beraber; analog adresli, akıllı adresli ve konvansiyonel uygulamalarla entegre olarak çalışabilir.
Özel mülkiyet veya büyük iş merkezlerinin sınırlarının korunmasını sağlayan çevre güvenlik sistemleri muhtemel sızma ve hırsızlık gibi girişimlerin koordinasyonlu bir şekilde algılanmasını ve girişim tehdit boyutu kazanmadan önlenmesini sağlar. Sistemin kapalı devre görüntüleme sistemleriyle entegre olarak kullanılması halinde sınırın izinsiz aşılması ile kameralar sayesinde olayın kayıt altına alınması da mümkün olur. İsteğe bağlı olarak pek çok farklı sistem bir arada, tek veya ikili olarak da tercih edilebilir.